Sarah Bogaers RitueelbegeleidingTarieven

Afscheidsceremonie

Dienst Tarief
afscheidsceremonie all-in (adressen familie en uitvaart binnen 20 km van 5625 LR)

afscheidsceremonie all-in (adres familie en/of uitvaart meer dan 20 km van 5625 LR)

€ 580

€ 600

Deze prijs dekt alle sleuteltaken in de lijst hieronder.

  • voorbereidend gesprek
  • overleg per mail en telefoon
  • teksten schrijven (zoals welkomstwoord, levensverhaal, overweging, slotwoord)
  • sprekers coachen
  • muziek (live of mp3) helpen vinden
  • PowerPoint samenstellen
  • draaiboek opstellen
  • contact met uitvaartverzorger en locatie (crematorium, kerk of elders)
  • voorgaan in de ceremonie

Overige diensten

Misschien hebben jullie mijn steun alleen nodig bij een bepaald element van de ceremonie of hebben jullie behoefte aan een ander soort ritueel. Zie hieronder een paar mogelijkheden:

Dienst Tarief
in memoriam (levensverhaal) schrijven (los) € 300
afscheidsmoment in kleine kring voor een familielid met dementie € 180
vooraf vastleggen van uw wensen € 180
rituelen bij andere markeermomenten* prijs op maat

* Denk bijvoorbeeld aan het grafmonument plaatsen, de as verstrooien of de verjaardag of sterfdag van de overledene herdenken. Rituelen kunnen ook helpen bij andere verlieservaringen, zoals ontslag of het loslaten van een langdurige relatie. Ik denk graag met je mee. 

Vergoeding uitvaartverzekering

Als er een uitvaartverzekering is, zijn de kosten voor mijn diensten rond de afscheidsceremonie waarschijnlijk onder te brengen bij de ‘vrij besteedbare ruimte’. Je kunt de uitvaartverzorger en de uitvaartverzekeraar vragen om meer informatie.