Sarah Bogaers RitueelbegeleidingWerkwijze

Mijn rol als ritueelbegeleider is aanvullend aan die van de uitvaartverzorger en we werken nauw samen. De uitvaartverzorger regelt alle praktische zaken rondom de uitvaart en is verantwoordelijk voor het geheel. Ik bied professionele steun bij de invulling van de afscheidsceremonie zelf.

In een voorbereidend gesprek, luister ik naar jullie verhalen over de overledene en de verschillende facetten van zijn of haar leven. Wellicht komt er tijdens het vertellen een bepaalde kwaliteit of drijfveer naar voren die straks als rode draad door de hele ceremonie kan lopen. Ik help jullie om woorden, beelden, muziekstukken, symbolen en betekenisvolle handelingen (rituelen) te vinden die uitdrukking geven aan wie deze unieke persoon was en wat hij of zij voor jullie betekend heeft. Ik vraag ook welke rollen jullie zelf willen vervullen tijdens de ceremonie.

Sleuteltaken die bij mijn rol (kunnen) horen:

  • voorbereidend gesprek
  • overleg per mail en telefoon
  • teksten schrijven (zoals welkomstwoord, levensverhaal, overweging, slotwoord)
  • sprekers coachen
  • muziek (live of mp3) helpen vinden
  • PowerPoint samenstellen
  • draaiboek opstellen
  • contact met uitvaartverzorger en locatie (crematorium, kerk of elders)
  • voorgaan in de ceremonie