Sarah Bogaers RitueelbegeleidingVisie

Iedere ritueelbegeleider heeft een eigen benadering, afhankelijk van zijn of haar unieke mix aan kwaliteiten, overtuigingen en expertise. Het is belangrijk om een ritueelbegeleider te zoeken die goed bij jou/jullie past. Graag deel ik hier iets over hoe ik in het vak sta. 

Bruggen

Mijn streven bij het begeleidingsproces is om bruggen te slaan. Een brug tussen gisteren en morgen. Tussen mensen die hun verdriet verschillend ervaren of uiten. Tussen het tijdelijke en het eeuwige. Tussen het onmogelijke en het mogelijke.

Mijn kernwaardes

Oprechtheid: echte betrokkenheid

Respect: voor de overledene en voor de familie

Zingeving: ruimte voor de vraag: hoe verder?

Bijzondere aandacht

Families met de volgende wensen kunnen bij mij rekenen op kundige steun: 

Geloofselementen toevoegen aan een afscheid, ook als geloof gevoelig ligt

Samen vinden we respectvolle manieren om recht te doen aan de overtuigingen van alle betrokken.

Een familielid met dementie helpen om gepast afscheid te nemen

Iemand met dementie heeft ook het recht om afscheid te nemen. In goed overleg houden we rekening met wat niet kan en bedenken wat wél kan. 

Engelstalige teksten voordragen of Engelstalige gasten betrekken

Engels is mijn moedertaal. Naast ritueelbegeleider ben ik ook vertaler. Op momenten die ertoe doen, wil je de taal van je hart kunnen spreken en horen.